top of page
AKG C414.jpeg

AKG C414 컨덴서 마이크 (녹음용)

24시간(조합원가)

35.000원

24시간(일반가)

55,000원

KakaoTalk_20210413_174651212.jpg

AKG 드럼마이크 세트

24시간(조합원가)

30.000원

24시간(일반가)

50.000원

Shure SM58.jpeg

Shure SM58 다이나믹 마이크

24시간(조합원가)

10.000원

24시간(일반가)

20.000원

Shure SM57.jpeg

Shure SM57 다이나믹 마이크

24시간 (조합원가)

10.000원

24시간(일반가)

20.000원

Boya M1 핀마이크.jpeg

Boya M1 (핀마이크)

24시간(조합원가)

2.000원

24시간(일반가)

3.000원

DSC01541.jpeg

Hercules ​마이크 스탠드

24시간(조합원가)

10.000원

24시간(일반가)

15.000원

bottom of page